combi

Opgave - USAMO 2023 dag 2 vraag 2

Laat $n\geq3$ een geheel getal zijn. We zeggen dat een rangschikking van de getallen $1$, $2$, $\dots$, $n^2$ in een $n \times n$ tabel rij-geldig is als de getallen in elke rij kunnen worden omgezet in een rekenkundige reeks door permutatie, en kolom-geldig is als de getallen in elke kolom kunnen worden omgezet in een rekenkundige reeks door permutatie. Voor welke waarden van $n$ is het mogelijk om elke rij-geldige rangschikking te transformeren in een kolom-geldige rangschikking door de getallen in elke rij te permuteren?