chess

Opgave - CGMO 2023 dag 1 vraag 2

Op een schaakbord van $8\times 8$ plaats je een stok op elke rand van elk rooster (op een gemeenschappelijke rand van twee roosters wordt slechts één stok geplaatst). Wat is het minimum aantal stokken dat moet worden verwijderd zodat de overgebleven stokken geen enkel rechthoek vormen?