Domino's leggen

Opgave - EGMO 2015 dag 1 vraag 2

Een domino is een $2 \times 1$- of $1 \times 2$-tegel. Bepaal op hoeveel manieren precies $n^2$ domino’s zonder overlap op een $2n\times 2n$-schaakbord kunnen worden geplaatst zodat elk $2\times 2$-vierkant minstens twee onbedekte eenheidsvierkantjes bevat die in dezelfde rij of dezelfde kolom liggen.