delen impliceert orde

Opgave - EGMO 2014 dag 2 vraag 1

Bepaal alle gehele getallen $n \ge 2 $ waarvoor er gehele getallen
$x_1, x_2,\cdots,x_{n-1}$ bestaan
met de volgende eigenschap: als $0 < i < n, 0 < j < n, i \not= j$ en $n$ is een deler van $2i + j$, dan is
$x_i < x_j$ .