S van straight forward

Opgave - JBaMO 2011 dag 1 vraag 3

$n>3$ is een natuurlijk getal.
Een gelijkzijdige $\triangle {ABC} $ is verdeeld $n^2$ kleinere congruent gelijkzijdige $\triangle$'s (alle zijden $//$ aan die van de oorspronkelijke driehoek).
$m$ is het aantal ruiten dat $2$ kleine driehoekjes bevat en $d$ het aantal ruiten dat bestaat uit $8$ kleine driehoekjes.
Vind de waarde $m-d$ in termen van $n.$