wanneer werkt DVH niet?

Opgave - IMO 1983 dag 2 vraag 2

Is het mogelijk om $1983$ verschillende gehele getallen te kiezen, alle groter
dan nul en kleiner dan of gelijk aan $100 000$, zo, dat er geen drie bij zijn
die opeenvolgende termen zijn van een rekenkundige rij?