kleuring op 2 manieren mogelijk

Opgave - CGMO 2009 dag 20 vraag 3

Op een $10*10$ bord wordt een gebied van $4n$ vakjes gekleurd.
Er geldt dat het kan bedekt worden met $n$ $2*2$-vierkantjes.
Bij een andere bedekking, kan men er $n$ van volgende tetramino's plaatsen:
$$\begin{array}{|c|c|}
\hline\bullet&\\
\hline\bullet&\bullet\\
\hline&\bullet\\

\hline\end{array}$$
Wat is de minimale waarde die $n$ kan aannemen?
Kan je alle mogelijke waarden van $n$ vinden?