DBVH

Opgave - Roemeense nationale olympiade 1997 dag 1 vraag 5

Zij A de verzameling van getallen $\{p^xq^yr^z | x, y,z \in \mathbb{ N}, 0 \le x, y,z \le 5\}$ waarbij p, q en r drie verschillende priemgetallen zijn. Zoek het kleinste natuurlijk
getal n zodat geldt dat elke deelverzameling van A met n elementen minstens twee
verschillende elementen a en b bevat, waarbij a een deler is van $b$.