tegels op bord

Opgave - CanMO 2007 vraag 1

Op een $9\times8$ bord worden zes $2\times1$ tegels geplaatst, zoals op de figuur. Hoeveel $2\times1$ tegels (of $1\times2$) kan men nog op dit bord plaatsen, zonder overlap en zonder buiten het bord te gaan?

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline\hphantom{\star}& & & & & & & & \\
\hline & & & & & &\star&\star& \\
\hline & & & & &\star&\star& & \\
\hline & & & &\star&\star& & & \\
\hline & & &\star&\star& & & & \\
\hline & &\star&\star& & & & & \\
\hline &\star&\star& & & & & & \\
\hline & & & & & & & &\hphantom{\star}\\
\hline\end{array}$$