intervallen

Opgave - CanMO 1997 vraag 2

Het gesloten interval $A=[0,50]$ is de unie van een eindig aantal gesloten intervallen, elk van lengte 1. Bewijs dat, ongeacht welke intervallen men precies gebruikt, enkele van deze intervallen verwijderd kunnen worden zodat de overblijvende onderling verschillend zijn en een totale lengte hebben $\geq25$.