convexe vierhoek

Opgave - CanMO 1978 vraag 4

De zijden $AD$ en $BC$ van de convexe vierhoek $ABCD$ worden verlengd zodat ze elkaar snijden in $E$. Zij $H$ en $G$ de middens van de $BD$ en $AC$ respectievelijk. Vind de verhouding van de oppervlakte van de driehoek $EHG$ tot de oppervlakte van de vierhoek $ABCD$.