lijnstukken

Opgave - CanMO 1976 vraag 8

Elk van de 36 lijnstukken die 9 verschillende punten op de omtrek van een cirkel verbinden zijn ofwel blauw ofwel rood gekleurd. Veronderstel dat iedere driehoek die bepaald wordt door 3 van die 9 punten op zijn minst 1 rode zijde heeft. Bewijs dat er vier punten zijn zodanig dat de 6 segmenten die hen verbinden allemaal rood zijn.