valse vergelijking

Opgave - CanMO 1969 vraag 7

Toon aan dat er geen natuurlijke getallen $a,b,c$ bestaan waarvoor $a^2+b^2-8c=6$.

Oplossing

Een volkomen kwadraat is congruent met 0,1 of 4 (modulo 8), bijgevolg bestaan er geen oplossingen.