veelhoeken

Opgave - IMC 2006 dag 2 vraag 1

Zij $V$ een convexe veelhoek met $n$ hoekpunten. Een veelhoek kan getriangulariseerd worden als er niet-overlappende driehoeken bestaan met de hoekpunten van $V$ als hoekpunten die $V$ volledig bedekken.

  1. Toon aan dat als $3|n$ dat $V$ dan getriangulariseerd kan worden zodat ieder hoekpunt een hoekpunt is van een oneven aantal driehoeken.
  2. Toon aan dat als $3\not|n$ dat $V$ dan getriangulariseerd kan worden zodat er precies 2 hoekpunten de hoekpunten van een even aantal driehoeken zijn (en de rest dus een oneven aantal).

[/]