tijd voor combimeetkunde

Tags:

Opgave - NWO 2014 vraag 5

We bekijken manieren om een vierkant van 1 bij 1 op te delen in rechthoeken (waarvan de zijden evenwijdig zijn aan die van het vierkant). De rechthoeken in een opdeling moeten allemaal dezelfde omtrek hebben, maar hoeven niet dezelfde vorm te hebben.

a) Is het mogelijk om het vierkant op te delen in 20 rechthoeken die elk een omtrek van 2,5
hebben?
b) Is het mogelijk om het vierkant op te delen in 30 rechthoeken die elk een omtrek van 2
hebben?