RIJ RIj Rij rij ....

Opgave - IMO 2009 dag 1 vraag 3

Zij $ s_1,s_2,s_3, \ldots$ een strikt stijgende rij van natuurlijke getallen zodat de subrijen $$ s_{s_1},s_{s_2},s_{s_3},\ldots$$ en $$ s_{s_1 + 1},s_{s_2 + 1},s_{s_3 + 1},\ldots$$ beiden rekenkundige rijen zijn. Bewijs dat de rij$$ s_1,s_2,s_3, \ldots$$ zelf een rekenkundige rij is.