meetkundige plaats van Italie (schoen)

Tags:

Opgave - Italië's TST 2009 dag 1 vraag 2

Vind de meetkundige plaats van alle punten $P$ in $\triangle ABC$ zodat de driehoek met zijdelengten $|PA|,|PB|,|PC|$ een oppervlakte geeft van $\frac{1}{3}[ABC].$