Cayce - meetkunde

Tags:

Opgave - Iran's TST 2011 dag 1 vraag 1

$\triangle ABC$ $M $ is 't midden van $[BC]$ eb $D,E$ zijn de voetpunten van de hoogtelijnen uit $B,C$ op $AC,AB.$
$K,L$ zijn de middens van $[EM],[DM].$
$a //BC$ is een rechte door $A.$
$T= KL \cap a$
TB: $|AT|=|MT|.$