dezelfde straal

Tags:

Opgave - de nationale olympiade 2002 dag 1 vraag 2

De aangeschreven cirkel $(I_a)$ van $\triangle ABC$ raakt $BC$ in $P$ en $AP$ snijdt de omgeschreven cirkel van $ABC$ in D.
Bewijs dat de ingeschreven cirkels van $\triangle BDP$ even groot is als die van $\triangle DPC$