dat ene punt...

Opgave - IMOSL 2006 dag 1 vraag 17

In een driehoek $ABC $ waarvoor $90^\circ>\angle A>\angle C$ geldt,
construeren we het nieuwe punt $D$ op $[AC]$ zodat $|AB|=|BD|.$
De ingeschreven cirkel van $\triangle{ABC}$ raakt $[AB],[AC]$ in resp. $K,L$
en de ingeschreven cirkel van $\triangle BCD$ noemen we $J.$
Bewijs dat $d(KL,J)=d(KL,A).$