inzicht nodig voor meetkunde

Tags:

Opgave - Korea 2011 dag 1 vraag 1

$2$ cirkels $ O, O'$ met dezelfde straal snijden in $2$ punten $ A,B $.
Puntne $ P,Q $ liggen op $ O $ en $ O' $ verschillend van de punten $A,B.$
Kies een punt $ R $ zodat $ PAQR $ een parallelogram is. $ BRPQ $ is een koordenvierhoek, bewijs dat$ |PQ| = |OO'|.$