cyclisch stelsel oplossen

Opgave - BrMO 1 2008 dag 1 vraag 2

Vind alle drietallen reële getallen die voldoen aan
$(x + 1)yz = 12, (y + 1)zx = 4 $ en $ (z + 1)xy = 4.$

Oplossing

Stellen we $(z+1)xy=(y+1)zx$ zien we dat $y=z$ omdat we $x$ mogen schrappen want $x \neq 0$

Invullen in de eerste vergelijking levert $x=\frac{12-y^2}{y^2}$
Vullen we dit weer in in de tweede vergelijking, bekomen we deze derdegraadsvergelijking:
$y^3+y^2-8y-12=0$ Ontbinden geeft $y=-2$ of $y=3$

De oplossingen zijn dus $(2,-2,-2)$ en $(\frac{1}{3},3,3)$
Als we dit invullen zien we inderdaad dat dit klopt.