meetkundig gemiddelde

Opgave - USAMO 1984 vraag 2

Kan je voor elke gehele $n>0$ een verzameling van $n$ verschillende natuurlijke getallen vinden zodanig dat het meetkundig gemiddelde van elke niet lege deelverzameling een natuurlijk getal is? Kan je een oneindige verzameling vinden met deze eigenschap (waarbij we dan eisen dat de deelverzamelingen eindig zijn)?