Verdeling in elf drietallen

Opgave - NWO 2007 vraag 2

Is het mogelijk om de verzameling $\{1,2,\,\cdots,32,33\}$ te verdelen in elf drietallen zodanig dat voor elk drietal geldt dat één van de drie getallen gelijk is aan de som van de andere twee?

Oplossing

Hey, een leuke combinatoriekvraag, maak dat mee! :grin:

Stel dat het mogelijk zou zijn en noem $S_i = (a_i, b_i, c_i)$ (voor $i = 1, 2,\ldots, 11$) de elf drietallen en veronderstel WLOG $a_i < b_i < c_i$. We weten dus dat $a_i+b_i = c_i$. Bijgevolg zou dus $$17\cdot 33 = 1+2+\ldots+33 = \sum_{i=1}^{11} (a_i+b_i+c_i) = 2\sum_{i=1}^{11} c_i,$$i.e., $17\cdot 33$ is even! :shock: