ongelijkheid

Opgave - NWO 1991 vraag 1

Bewijs dat voor elk drietal positieve reële getallen $a,b$ en $c$ geldt dat
$$\frac1{a+b}+\frac1{b+c}+\frac1{c+a}\geq\frac9{2(a+b+c)}.$$

Oplossing

:shock:

$$\sum \frac{1}{a+b} \geq \frac{(1+1+1)^2}{\sum a+b} = \frac{9}{2(a+b+c)}$$

Komaan, dit is gewoon pure Cauchy in Engel form.