convexe zeshoek

Opgave - APMC 1996 dag 1 vraag 2

Een convexe zeshoek $ABCDEF$ voldoet aan de volgende eigenschappen:
(i) de tegenoverliggende zijden zijn parallel,
(ii) de afstanden tussen de tegenoverliggende zijden zijn gelijk,
(iii) $\angle FAB=\angle CDE=90^\circ.$
Bewijs dat de hoek tussen de diagonalen $BE$ en $CF$ gelijk is aan $45^\circ$.