acht punten in een cirkel

Opgave - APMC 1988 dag 3 vraag 1

8 punten worden in een cirkel gesteld. Ieder punt is ofwel blauw, ofwel geel gekleurd. Iedere minuut veranderen de kleuren van de punten allemaal gelijktijdig. Als de twee buren van een punt dezelfde kleur hadden, dan wordt het punt zelf geel. Als de twee buren een ander kleur hadden, dan wordt het punt blauw. Toon aan dat ongeacht de startkleuren van de punten uiteindelijk alle punten geel worden. Wat is de maximumtijd die daarvoor nodig is?