punt in sfeer

Opgave - APMC 1987 dag 1 vraag 1

$P$ is een punt binnen een sfeer. Door $P$ worden drie koorden geconstrueerd die onderling loodrecht op elkaar staan. Toon aan dat de som van de kwadraten van hun lengtes onafhankelijk is van de keuze van $P$.