Internationale Olympiades

Internationale competities, zowel regionaal als wereldwijd, voor studenten secundair onderwijs.

APMO
Over de 31 jaargangen heen werden 118 problemen opgenomen, waarvan 35 met oplossing.

Balkanlanden
Over de 0 jaargangen heen werden 0 problemen opgenomen, waarvan met oplossing.

BxMO
Over de 15 jaargangen heen werden 60 problemen opgenomen, waarvan 41 met oplossing.

CGMO
Over de 9 jaargangen heen werden 24 problemen opgenomen, waarvan 0 met oplossing.

EGMO
Over de 9 jaargangen heen werden 53 problemen opgenomen, waarvan 9 met oplossing.

EMC
Over de 0 jaargangen heen werden 0 problemen opgenomen, waarvan met oplossing.

Midden-Europa
Over de 0 jaargangen heen werden 0 problemen opgenomen, waarvan met oplossing.

RMM
Over de 8 jaargangen heen werden 24 problemen opgenomen, waarvan 2 met oplossing.

IMO
Over de 63 jaargangen heen werden 226 problemen opgenomen, waarvan 119 met oplossing.

IMOSL
Over de 31 jaargangen heen werden 383 problemen opgenomen, waarvan 51 met oplossing.