PUMA

De PUMA (voluit Pure Mathematics of Pure Mathematische olympiade) is een wiskundeolympiade voor universiteitsstudenten georganiseerd door de studentenvereniging PRIME.

De vragen zijn zeer gevarieerd en gaan van mooie korte oefeningen tot enkele moeilijkere problemen waar je stevig over kan nadenken. Ze zijn toegankelijk voor al wie een over een basiskennis wiskunde beschikt, zoals bijvoorbeeld studenten wiskunde, natuurkunde, informatica of burgerlijk ingenieur.

[aantal vragen opgelost / aantal vragen opgenomen]Volgende jaargangen werden opgenomen:
2009 [6/6]
2010 [6/6]
2014 [0/1]
2021 [0/5]
2022 [0/6]
2023 [0/6]